ikɛmɔkiyiɛ̀ni

Liki1:26-38 Uwìèn'toyùɔnu pédímu Mari ni péki nyɛ Yeesù

Unanámɔ̀ lasa ǹnɛ̀ ukpaàtɔ̀  bɛ hṵ̀mu ni nɔ̀ kiyɛ: Liki16:19-31

 Utubuotɔ̀ maya̰ya̰ndè Liki 16:19-31

Partager